Толмачъ
Самостална преводилачка радионица за руски језик - преводи ћирилицом
Сва права задржана © Ауторско право - Tolmach.org 2012.
Пољска-Државни грб Eparhije i nadlezni arhijereji PPC.pdf Пољска Православна Црква Православна Црква у Пољској - В.А.Беднов
Пољска - Општи подаци
ППЦ - Историјат
ППЦ - Беднов
Историјски есеј о Пољској Православној Цркви Протојереј Владислав Ципин-Православна Црква у Пољској између првог и другог светског рата
Пољска између два рата
Историјски есеј
о Пољској Православној
Цркви
Пољска
Православна
Црква
Епархије и надлежни
Архијереји ППЦ